Vjera Pajović

Name: 
Vjera Pajović
Profession: 
Glavna medicinska sestra Klinik Allgemein - und Viszeralchirurgie