Autori

Prof. dr Bogdan Pajović
specijalista urolog i androlog
Adel Hamzić
Generalni sekretar
Krsto Pavićević
Predsjednik skupštine NVO Men's Health
Dr Momčilo Radović
specijalista urolog
Dr Nemanja Radojević
specijalista sudske medicine
Dr. Marko Vuković
specijalizant urologije
Dr Vasilije V. Bošković
doktor medicine
Dr. Miruna Jovanović
doktor medicine
Milovan Roganović
Student – demonstrator
Mihael Đuričić
sekretar