Autori

Prof. dr Bogdan Pajović
specijalista urolog i androlog
Krsto Pavićević
Predsjednik skupštine NVO Men's Health
Stojan Terzić
generalni sekretar
Dr Nemanja Radojević
specijalista sudske medicine
Dr. Marko Vuković
specijalizant urologije
Vjera Pajović
Glavna medicinska sestra Klinik Allgemein - und Viszeralchirurgie
Adel Hamzić
specijalizant oftalmologije
Igor Kapetanović
rizničar