26.03.2021

NVO Men's Health obavještava da tekstove "Andropauza" i "Prerana ejakulacija" autora Prof. dr sci Bogdan S. Pajović  urolog-subspecijalista, androlog-prim možete naći u segmentu Download na našem sajtu.

23.03.2021

NVO Men's Health obavještava da tekstove "Bolesti prostate" i "Karcinom prostate" autora Prof. dr sci Bogdan S. Pajović  urolog-subspecijalista, androlog-prim možete naći u segmentu Download na našem sajtu.

05.08.2015

U časopisu ,,Medical,, od 5. avgusta 2015. godine izašao je rad ,,Uzročnici karcinoma penisa i njihov značaj,, čiji su autori prof. dr Bogdan Pajović, dr Vasilije Bošković i Milovan Roganović.

26.05.2015

Vasilije Bošković, član naše organizacije, dana 26.05.2015. godine je odbranio diplomski rad na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore na temu ,,Akutne komplikacije u onkologiji,, i time stekao zvanje doktora medicine. Komisija za odbranu diplomskog rada je bila u sastavu: Acc. prof. dr Goran Nikolić – predsjednik; prof. dr Vladimir Todorović – mentor; prof. dr Bogdan Pajović – član.

Kolegi Boškoviću želimo puno uspjeha u budućem radu!

17.05.2015

NVO Men’s Health obavještava da se u prodaji nalazi univerzitetski udžbenik ,,Hirurgija za studente medicine,, čiji su autori profesori Medicinskog fakulteta – Katedra za Hirurgiju. Za sve informacije se možete obratiti članovima NVO Men’s health.