O nama

ZAŠTO POSTOJIMO I ČIME SE BAVIMO?

Men’s health – nevladina organizacija koja se bavi očuvanjem i unapređenjem muškog    zdravlja u Crnoj Gori, osnovana je 2010 godine. Počiva na principima volonterizma, omladinskog rada i profesionalne pomoći muškoj populaciji kao i savjetima o načinu zdravog života u cilju očuvanja muškog zdravlja.

  Aktivnosti organizacije su bazirane na nekoliko polja:

 1. Prevencija polno prenosivih bolesti među mladim muškarcima
 2. Smanjenje korišćenja psihoaktivnih supstanci i androgena, široko korišćenih od strane mladih, fizički aktivnih muškaraca
 3. Javno zastupanje i podizanje svijesti o muškom zdravlju i problemima koji ga prate
 4. Uključivanje mladih u naučno – istraživačke aktivnosti

  Aktivnosti naše organizacije se realizuju kroz kontinuiran proces edukacije i istraživačkog rada, a sve u cilju podizanja svijesti o značaju primjene zdravih stilova života i blagovremenog otkrivanja oboljenja.

  One obuhvataju sljedeće:

  • Organizovanje i održavanje predavanja, radionica i škola za edukatore
  • Izradu i distribuciju štampanog materijala koji sadrži edukativne brošure, priručnike, postere, bilborde, naljepnice, vodiče, itd.
  • Učestvovanje u brojnim tv i radio programima; organizaciju edukativno – promotivnih kampanja
  • Uključivanje eksperata i poznatih ličnosti koje pedstavljaju uzore mladima, sa ciljem da promovišu naše programe i da nam pomognu u promociji zdravih stilova života

  Kako smo organizovani?

  Izvršni odbor uključuje:   Predsjednika i Članove odbora

  Volonterski odbor uključuje: Studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore

  Kako nas možete kontaktirati?

  Za sve potrebne informacije nam se možete obratiti na:

  Muško zdravlje –  Men’s health

  Bulevar Džordža Vašingtona br. 18

  20000 Podgorica, Crna Gora

  Tel/fax  020 235-078

  Mob.tel 067 640-238

  e-mail: drpajovic@t-com.me  marco-totti@hotmail.com milroganovic@gmail.com  vasilijeboskovic90@gmail.com