26.05.2015

Vasilije Bošković, član naše organizacije, dana 26.05.2015. godine je odbranio diplomski rad na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore na temu ,,Akutne komplikacije u onkologiji,, i time stekao zvanje doktora medicine. Komisija za odbranu diplomskog rada je bila u sastavu: Acc. prof. dr Goran Nikolić – predsjednik; prof. dr Vladimir Todorović – mentor; prof. dr Bogdan Pajović – član.

Kolegi Boškoviću želimo puno uspjeha u budućem radu!

Kompletan diplomski rad dr Boškovića možete pogledati ovdje. (Sva prava zadržana)

Prezentaciju sa odbrane diplomskog rada dr Boškovića možete pogledati ovdje

Nekoliko fotografija sa odbrane diplomskog rada: